Một số Javascript thường dùng trong Blogspot (p1)

Cập nhật: 19 thg 8, 2019 tháng 8 18, 2019
Hôm nay mình sẽ tổng hợp một số Javascript tương tác theo chuột, cuộn trang thường dùng trong Blogspot phần nào để lưu lại để sau này tiện sử dụng và phát triển Blogger.

TA BẮT ĐẦU:

Mình thường sử dụng các Javascript này để phục vụ cho thiết kế và nâng cấp theme Tinhdauonline.

Một số Javascript (Phần 1) được giới thiệu lần này như:
  • Scroll top add class to px
  • Click add class and click more remove just add class
  • Hover add class
Do không có nhiều thời gian nên mình chỉ giới thiệu chứ không minh hoa cẩn thận!

Điều kiện là trong Blog của bạn phải có thư viện Jquery trước nhé!

1. Cuộn trang để thêm class (Scolling add Class width px)

Một số Javascript thường dùng trong Blogspot (p1)