Khai báo thư viện dành cho thiết kế Theme Blogspot/Blogger

Cập nhật: 19 thg 8, 2019 tháng 8 18, 2019
Dưới đây là một số thư viện hỗ ít giúp bạn có thể  khai báo nhanh chóng trên Blogspot/Blogspot phù hợp với những bạn đang tùy chỉnh, thiết kế theme Blogger cũng như thích vọc vạch.

Khai báo thư viện dành cho thiết kế Theme Blogspot/Blogger
Các thư viện có trong bài này
  1. Font Google
  2. Font Awesome
  3. Bootstrap
  4. Jquery
  5. Sharethis
Tùy vào mức độ quan trọng của thư viện mà bạn có thể đặt trên </head> hoặc </body> để thực thi ngay lặp tức thì đặt trên </head> còn không cần thực thì ngay lặp tức thì đặt trên </body>